Generalforsamling og møde i DFDMS

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling og møde i

Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab

Ordinær generalforsamling:

Lørdag d. 31. marts 2012 kl. 11:00 – 11:45.

Sted: Rigshospitalet, Gynækologisk afdelings konferencerum, afsnit 4031, – opgang 4, 3 sal.

Dagsorden iflg. Lovene, se nedenfor eller hjemmesiden: https://www.flyvdyk.dk

Møde:

Lørdag d. 31. marts 2012 kl. 12:00 – 14:15

Sted: Rigshospitalet, Gynækologisk afdelings konferencerum, afsnit 4031, – opgang 4, 3 sal.

Program:

• Peter Norsk, Professor, NASA Houston:

Hvordan hindrer vi helbredsskader på astronauter under lang tids rumfærd?

• Jesper Jørgensen, rumpsykolog, Roskilde Universitet:

Kommer vi op og slås på rejsen til Mars? – Hvad vi ved, hvad vi ikke ved og hvad vi ikke vil vide om de psykologiske konsekvenser ved interplanetariske rejser.

Det ordinære møde er åbent for alle interesserede.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddrag af love:

• Ordinær generalforsamling skal afholdes i tilslutning til hvert års første møde – som skal afholdes

inden udgangen af marts.

• Meddelelse om ordinær generalforsamling og dagsorden for denne skal være medlemmerne i

hænde mindst 14 dage før mødet

• Der kan ikke stemmes om forslag, der ikke er på dagsordenen.

• Fuldmagt kan ikke anvendes ved afstemning.

• Brevstemmer kan anvendes ved afstemning om fremsendte forslag, såfremt brevstemmerne:

A) fremsendes i anbefalet skrivelse

B) er formuleret som “ja” eller “nej”, henholdsvis som “for” eller “imod”.

• Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal (fremmødte + brevstemmer) om alle lovligt varslede forslag.

DAGSORDEN for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Selskabets reviderede regnskab

4. Indkomne forslag fra medlemmerne

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Valg af bestyrelse + fastsættelse af kontingent

7. Valg af revisor + revisorsuppleant

8. Eventuelt

Klik her for en liste med dykkerlæger:

Spotsdykkere

Erhvervsdykkere

Der er nye referater, klik her:

Generalforsamlingen

Udvalgsreferat…

Den nye hjemmeside vil også fremover bringe nyheder, artikler, mødeoversigter og meget mere.

Siden er nu sat op så den kan redigeres direkte af webredaktøren, det vil betyde at siden har alle aktuelle arrangementer og lister. Klik ind på siden ofte og læs mere…

Kalender

2012

DECEMBER

5. December

Dykkermedicinsk møde: Ole Hyldegaard afdelingslæge, ph.d., dr.med: Ny viden i forbindelse med dykkersyge – ekstrakt af Ole’s disputatsarbejde; Lone Forner, tandlæge, ph.d.: Om stråleskader i forbindelse med behandling af orale cancere. 5 december kl. 16:00-18:00. Auditoriet RH opgang 2, 7 sal. Der serveres juleglögg.

2013

FEBRUAR

28. Februar – 2. Marts 2013

Fitness to Dive kursus, DFDMS

 

MARTS

2. Marts

Generalforsamling vil være ledsaget af et temamøde om trykkammerbehandling af forgiftninger. Lørdag d. 2 marts 13-16., Søværnets dykkerskole.

MAJ

12.-16. MAJ

AsMA møde, Chicago, Illinois

http://asma.org/annual-meetings/future-annual-meetings

JUNI

http://www.icaf2013.org

OKTOBER

6.-10. Oktober

ICASM Kongres, Jerusalem, Israel

http://www.icasm2013.org/

Klik her for en liste med dykkerlæger:

Spotsdykkere

Erhvervsdykkere

Der er nye referater, klik her:

Generalforsamlingen

Udvalgsreferat…